Vòng cấm địa bóng đá là gì

775 đã xem
0
0 Comments

Ai giải thích hộ mình vòng cấm địa bóng đá là gì với. Tại sao lại gọi là vòng cấm địa, có quy định gì với nó không

đã trả lời câu hỏi

3 Trả lời

0
divedau 2022 0 Comments

Phần lớn là cố khiến đối phương mắc lỗi. Mắc rồi thì mình hưởng đá phạt vùng cấm địa. Mà đá ở vòng này thì tỷ lệ nổ, à nhầm tỷ lệ sút vào cao =))

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.