Trước khi đá bóng nên ăn gì

968 đã xem
0
0 Comments

Mình mới tập đá bóng, thời gian chạy rất lâu và nhanh đói, nhanh khát nước. Mọi người ai có kinh nghiệm chỉ giúp mình nên ăn gì trước khi ra sân tranh đấu quả bóng vậy?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
hoaroi cuaphat 0 Comments

tan ca ra sân đá luôn chả ăn uống gì. đói khát làm một hơi nước bù khoáng đệm hơi chạy tiếp. Hết trận đi ăn lẩu uống bia nọ kia là no

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.