Quả bóng đá tiêu chuẩn gồm những tiêu chí nào?

915 đã xem
0
0 Comments

Theo mọi người thì một quả bóng đá tiêu chuẩn gồm những tiêu chí nào để đánh giá vậy nhỉ? Và làm sao để nhận biết 1 quả bóng tiêu chuẩn khi đi mua, hay đặt hàng online ta?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
emtrai caoviet 0 Comments

Lớp vải lót cũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với một quả bóng đá. Vì nó tạo ra cảm giác bóng khi chơi. Đồng thời, bảo vệ bóng không bị biến dạng, ảnh hưởng đến độ bền và thời gian sử dụng nhé:

  • Bóng cao cấp thường có lớp lót được làm từ 4 lớp polyme và cotton.
  • Bóng có chất lượng trung bình thường có 2 – 3 lớp cotton hay polyme.
  • Còn những quả bóng đá giá rẻ thường chỉ có 2 lớp polyme mà thôi.
đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.