Tiền đạo tiếng Anh là gì

775 đã xem
0
0 Comments

Các bác cho hỏi Tiền đạo tiếng Anh là gì?

đã trả lời câu hỏi

3 Trả lời

0
caothu cado 0 Comments

Striker/ Forward/ Attacker. Nhưng  Striker dùng chỉ những tay chơi giỏi hơn 🙂

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.