Tập thể dục mỗi ngày có tốt không?

973 đã xem
0
0 Comments

Ngày nào cũng tập thể dục thì có tốt không mọi người. Bạn mình tập như điên mà mình nói nó không nghe. Ngày nào cũng tập thì thời gian đâu cho cơ nghỉ và phát triển nhỉ

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Thanh Hoa 0 Comments

Cứ 1 buổi tập / 1 buổi nghỉ – liên tục như thế là tốt nhất cho người bình thường, muốn duy trì sức khỏe và vóc dáng.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.