Tập thể dục mỗi ngày có tốt không?

996 đã xem
0
0 Comments

Ngày nào cũng tập thể dục thì có tốt không mọi người. Bạn mình tập như điên mà mình nói nó không nghe. Ngày nào cũng tập thì thời gian đâu cho cơ nghỉ và phát triển nhỉ

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
caoviet 0 Comments

Tập luyện cần xen kẽ nghỉ ngơi để cơ được phát triển tốt nhất. Ví dụ như tập tạ, thì sau khi dừng tập, cơ thể vẫn tiếp tục rơi vào trạng thái đốt mỡ mà.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.