Tại sao người Mỹ không thích bóng đá? Môn thể thao họ ưa chuộng

978 đã xem
0
0 Comments

Tại sao người Mỹ không thích bóng đá vậy nhỉ mọi người? Trước giờ, mình vẫn luôn nghĩ là Mỹ ưa chộng bóng đá lắm mà hóa ra không đúng. Vậy ngoài bóng đá thì môn thể thao họ ưa chuộng?

đã đổi trạng thái thành công khai

5 Trả lời

0
caothu cado 0 Comments

Mỹ chỉ thích cái gì cũng nhất, vĩ đại mà bóng đá chưa làm được nên cũng chả thích đấy =))

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.