Tại sao người Mỹ không thích bóng đá? Môn thể thao họ ưa chuộng

1.00K đã xem
0
0 Comments

Tại sao người Mỹ không thích bóng đá vậy nhỉ mọi người? Trước giờ, mình vẫn luôn nghĩ là Mỹ ưa chộng bóng đá lắm mà hóa ra không đúng. Vậy ngoài bóng đá thì môn thể thao họ ưa chuộng?

đã đổi trạng thái thành công khai

5 Trả lời

0
Bồ Công Anh 0 Comments

Tính người Mỹ rất khảng khái, rõ ràng nữa. Nên người ta thích cái gì nõ phải fair-play, tính công bằng minh bạch đấy. Mà bóng đá thì được huấn luyện cả cách “ăn vạ” nên người ta sợ!

Đang yên đang lành ngã ra sân đau đớn, tý sau thấy đứng dậy sút quả bóng trúng lưới.

tất nhiên không phải tất cả nhưng phần lớn bóng đá là vậy.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.