Tại sao bóng đá là môn thể thao vua

1.01K đã xem
0
0 Comments

Mình là con gái, không hiểu sao nhiều người thích tranh nhau một quả bóng trên sân vậy các bạn :(( Bóng đá có gì hay mà lại gọi là môn thể thao Vua vậy nhĩ

đã trả lời câu hỏi

5 Trả lời

0
Love @@ 0 Comments

Bóng đá là thể thao vua vì sức hút của nó quá VUA. Chưa thấy môn nào thu hút người xem, chơi đông hơn cái môn này nhỉ 

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.