Hợp đồng thuê sân bóng đá có những quy định gì?

889 đã xem
0
0 Comments

Hú hú, mọi người cho hỏi khi mình thuê sân bóng cả năm, ký hợp đồng với chủ sân thì cần lưu ý những quy định gì để đảm bảo lợi ích cho mình? Ví dụ mà thuê xong, dừng không đá, có được bảo lưu không nhỉ?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
caothu cado 0 Comments

Tiền thuê chưa bao gồm :

+ Thuế phải nộp theo quy định pháp luật

+ Chi phí vệ sinh , tiền điện , nước , điện thoại , các loại chi phí , lệ phí phát sinh từ việc tiêu thụ dịch vụ hoặc hàng hóa của Bên B trong quá trình sử dụng diện tích thuê .

+ Tiền thuê không có sự thay đổi trong thời hạn thuê . Trong trường hợp Bên A tự ý thay đổi tiền thuê nhưng Bên B không đồng ý, dẫn đến việc hai bên không thống nhất được về tiền thuê và phải chấm dứt Hợp đồng thì trường hợp này được coi như Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B theo quy định của Hợp đồng.

Thớt nhớ làm rõ cái chi phí này là bao nhiêu nhé. Kinh nghiệm xương máu =))

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.