Hợp đồng thuê sân bóng đá có những quy định gì?

908 đã xem
0
0 Comments

Hú hú, mọi người cho hỏi khi mình thuê sân bóng cả năm, ký hợp đồng với chủ sân thì cần lưu ý những quy định gì để đảm bảo lợi ích cho mình? Ví dụ mà thuê xong, dừng không đá, có được bảo lưu không nhỉ?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
caothu cado 0 Comments

Với những trường hợp bất khả kháng do thiên tai hay dịch bệnh thì có khi chủ sân cũng cho mình bảo lưu. Tốt nhất ghi rõ trong hợp đồng. Vì không phải chủ sân nào cũng tử tế các ông ạ

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.