Hợp đồng thuê sân bóng đá có những quy định gì?

906 đã xem
0
0 Comments

Hú hú, mọi người cho hỏi khi mình thuê sân bóng cả năm, ký hợp đồng với chủ sân thì cần lưu ý những quy định gì để đảm bảo lợi ích cho mình? Ví dụ mà thuê xong, dừng không đá, có được bảo lưu không nhỉ?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
caoviet 0 Comments

Hợp đồng thuê sân bóng đá là một loại văn bản được ký kết giữa hai bên, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiêm cả hai bên.

Đây là loại giấy tờ khá quan trọng, nhất là khi bạn thuê sân đá bóng trong một khoảng thời gian khá dài như vậy.

Hợp đồng thuê sân bóng đá có những quy định gì?

Trong hợp đồng thuê sân bóng đá sẽ bao gồm các quy định liên quan đến:

1. Thông tin chi tiết của hai bên

Thông tin này bao gồm họ tên người đứng ra làm hợp đồng, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc,…

2. Nội dung hợp đồng

Nội dung hợp đồng này thường bao gồm: Bên cho thuê đồng ý cho thuê sân bóng, kèm theo thông tin chi tiết:

  • Địa điểm sân bóng đá
  • Diện tích thuê
  • Thời gian thuê cụ thể
  • Các tiện nghi đi kèm
  • Thời gian cụ thể sử dụng mỗi lần

3. Thời hạn hợp đồng thuê sân bóng

Hợp đồng thuê sân bóng cần có thời hạn cụ thể, có giá trị từ thời gian nào tới thời gian nào.

Đồng thời, trước khi hết hợp đồng thì bên cho thuê có trách nhiệm nhắc nhở để bên thuê kết thúc hoặc gia hạn thêm.

4. Tiền thuê và phương thức thanh toán

Tiền thuê cụ thể là bao nhiêu tiền, thanh toán bằng cách nào. Và trong số tiền thuê đó, có bao gồm những hạng mục gì khác không?

Ví dụ như nước uống, khăn lau, giày,… Hay có thuế/ tiền dịch vụ nào sẽ phát sinh không, bên nào trả tiền thuế này?

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Mỗi bên đều sẽ có quyền và nghĩa vụ cần tuân thủ, điều này cũng cần ghi chi tiết để tránh đôi co nếu có xảy ra sau này.

6. Phạt vi phạm hợp đồng thuê sân bóng

Khi một trong hai bên vi phạm các điều khoản thì sẽ phạt như thế nào.

Việc bạn đã ký 1 năm nhưng xảy ra dịch bệnh, không sử dụng sân bóng như đã thuê theo hợp đồng thì là trường hợp bất khả kháng. Nếu đúng thì bạn sẽ được cộng dồn thời gian sau. Nhưng cái này lại cần thỏa thuận lại với người cho thuê, và thống nhất giữa hai bên.

đã đổi trạng thái thành công khai
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.