Quán bia nào xem bóng ở Hà Nội ok nhất?

1.72K đã xem
0
0 Comments

Một thanh niên cô đơn muốn tìm quán bia xem bóng đá ở Hà Nội ok nhất :)) Ai có quán quen nào cho mình xin chỗ cụ thể, ai có đội nào thiếu chân rót bia thì càng tốt

đã trả lời câu hỏi

6 Trả lời

0
divedau 2022 0 Comments

Vote cá chép hấp + bia tươi ở Bia hơi Hải Xồm chỗ thẳng Kang Nam lên. Chỗ đấy bao không gian rộng rãi. Mỗi cái là quán này quá đông, ae xem bóng thì xôm nên hơi ồn.

Nhiều khi đến đấy xem bóng mà hóa ra đến uống bia bàn luận bóng vì nghe âm thanh không to bằng tiếng anh em hô “1 2 3 zô”

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.