Máy tính dự đoán bóng đá

1.01K đã xem
0
0 Comments

nghe nhiều người là bạn mình đã áp dụng công nghệ hiện đại dự đoán chính xác số đề. Mình chơi cá độ bóng đá, các bạn cho mình hỏi có máy tính dự đoán bóng đá chính xác không

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Love @@ 0 Comments

mấy bài nhận định bóng đá cũng hay, nhiều khi cũng là máy dự doán. giờ công nghệ AI thông minh mà, có khi nó còn giỏi hơn cả con người ấy. AI ứng dụng cả trong chứng khoán nọ kia, tỷ lệ đúng cao. Nên là máy tính dự đoán bóng đá cũng ok lắm

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.