Nên mua loại máy chiếu nào để xem bóng đá chất lượng?

1.77K đã xem
0
0 Comments

Nhân cái lúc rảnh rang ở nhà vì sự an toàn, các nhà thông thái cho hỏi nên mua loại máy chiếu nào để xem bóng đá chất lượng? Đừng cho mình mấy loại xem mà hình người cứ méo méo nhé 🙁

đã trả lời câu hỏi

6 Trả lời

0
Tina 0 Comments

Cảm ơn bác nhé, chia sẻ kinh nghiệm mua máy chiếu này chi tiết quá dồi. Tự chọn được dồi.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.