Nên mua loại máy chiếu nào để xem bóng đá chất lượng?

1.78K đã xem
0
0 Comments

Nhân cái lúc rảnh rang ở nhà vì sự an toàn, các nhà thông thái cho hỏi nên mua loại máy chiếu nào để xem bóng đá chất lượng? Đừng cho mình mấy loại xem mà hình người cứ méo méo nhé 🙁

đã trả lời câu hỏi

6 Trả lời

0
hoaroi cuaphat 0 Comments

Theo tôi có tiền thì cứ mua của hãng lớn như Sony hay Panasonic là yên tâm nhất.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.