Lỗi việt vị trong bóng đá là gì?

867 đã xem
0
0 Comments

Các bạn nam cho mình hỏi, lỗi việt vị trong bóng đá là gì với

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Thanh Hoa 0 Comments

giờ cứ mang VAR ra là các bác hết thiên vị vs cãi nhau nhỉ

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.