Lỗi việt vị trong bóng đá là gì?

895 đã xem
0
0 Comments

Các bạn nam cho mình hỏi, lỗi việt vị trong bóng đá là gì với

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
emtrai caoviet 0 Comments

Cầu thủ đứng ở vị trí việt vị không bị phạt nếu nhận bóng trực tiếp từ:

  • Quả phát bóng
  • Quả ném biên
  • Quả phạt góc
đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.