Lỗi việt vị trong bóng đá là gì?

884 đã xem
0
0 Comments

Các bạn nam cho mình hỏi, lỗi việt vị trong bóng đá là gì với

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Tina 0 Comments

Quy định mới nhất của FIFA: cầu thủ đang ở vị trí việt vị chỉ có thể tiếp tục tham gia pha bóng khi đối phương chú ý chuyền về. Những tình huống cản phá không chủ ý (không chuyền trực tiếp mà bóng đập vào người nảy ra) của đối phương và cầu thủ nhận bóng trong tư thể việt vị thì trọng tài vẫn sẽ được phép thổi việt vị.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.