Lợi ích mà bóng đá mang đến cho sức khỏe con người là gì?

1.01K đã xem
0
0 Comments

Mình thấy bóng đá được nhiều người chơi, nhiều người xem. Nhưng thực sự, nhiều khi nó chỉ là trào lưu, kiểu thấy người ta thích thì mình cũng thích. Cho mình hỏi, bóng đá có lợi ích gì cho sức khỏe không?

đã trả lời câu hỏi

5 Trả lời

0
ohoh 1992 0 Comments

Ơ hỏi thừa =))

Bạn thử chạy bộ 30 phút trên máy tập xem có hết hơi không. Đây chúng tôi chạy bộ, tranh nhau bóng 90 phút trên sân cỏ, ngoài trời.

Chưa kể còn phải suy nghĩ phản ứng xử lý bóng, chuyền bóng cho đồng đội nào, lúc nào quyết định sút luôn vào khung thành đối phương nữa chứ.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.