Lợi ích mà bóng đá mang đến cho sức khỏe con người là gì?

1.01K đã xem
0
0 Comments

Mình thấy bóng đá được nhiều người chơi, nhiều người xem. Nhưng thực sự, nhiều khi nó chỉ là trào lưu, kiểu thấy người ta thích thì mình cũng thích. Cho mình hỏi, bóng đá có lợi ích gì cho sức khỏe không?

đã trả lời câu hỏi

5 Trả lời

0
Bồ Công Anh 0 Comments

Bóng đá là môn tổng hợp các kỹ năng từ đi bộ, chạy bộ, sự dẻo dai, phát triển cơ bắp,…quá nhiều lợi ích trong một bộ môn

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.