Kỹ thuật đấm trong taekwondo gọi là gì?

1.41K đã xem
0
0 Comments

Kỹ thuật đấm trong taekwondo gọi là gì nhỉ mọi người? Thấy có nhiều thế lắm mà không rõ là sao =((

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Tina 0 Comments

nếu biết trước xã hội loạn lạc như bây giờ, chắc em đã học môn này từ hồi bé rồi. Lúc còn nhỏ, muốn học võ mà xin bố em không cho. Bảo con gái học làm gì mấy cái võ Taekwondo này, chủ yếu kiểng không.

ối dồi ôi, ai mà biết nó đấm mạnh như boxing đâu ạ 🙁 giờ mún học thì có được không các bác ơi

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.