Kỹ thuật bóng đá Mini 5 người như thế nào?

892 đã xem
0
0 Comments

Đá bóng mini 5 người cần tuân thủ những kỹ thuật gì hả mọi người?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Cao thu Baccarat 0 Comments

Theo mình là cứ nhanh nhẹn, vì sân mini nhỏ

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.