Kiến tạo trong bóng đá là gì

936 đã xem
0
0 Comments

Làm nào để tạo ra pha kiến tạo bóng đá hay như cầu thủ hả các bác

đã trả lời câu hỏi

3 Trả lời

0
taisao vay 0 Comments

Đúng idol tôi – Lionel Messi – 358 pha kiến tạo chưa kể bao nhiêu quả bóng

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.