Gôn bóng đá dài bao nhiêu?

986 đã xem
0
0 Comments

Có quy định chuẩn nào về kích thước gôn bóng đá không hay cứ tự căn chỉnh lúc chơi hả các bác? Ở quê em thấy mọi người chơi hay bước vài bước đếm đếm xong cắm cái cọc khung thành thôi :))

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
hoaroi cuaphat 0 Comments

Liên quan đến bóng đá á FIFA quy định rõ hết. Nhưng mà mình chỉ cần ra sân chơi là ok rồi, người ta kẻ đo sẵn hết rồi, mình không cần bận tâm nhớ lắm.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.