Gôn bóng đá dài bao nhiêu?

965 đã xem
0
0 Comments

Có quy định chuẩn nào về kích thước gôn bóng đá không hay cứ tự căn chỉnh lúc chơi hả các bác? Ở quê em thấy mọi người chơi hay bước vài bước đếm đếm xong cắm cái cọc khung thành thôi :))

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
caothu cado 0 Comments

Chiều rộng x chiều cao x chiều sâu tương đương 7,32m x 2,44m x 1,5m

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.