Khung thành bóng đá 11 người bao nhiêu mét

769 lượt xem
0

khung thành bóng đá 11 người bao nhiêu mét

đã trả lời câu hỏi này
0

Lo gì mấy cái này, ra sân thuê thì người ta đã làm sẵn côn rồi, sẵn đá thôi mà

đã trả lời câu hỏi này
Bạn đang xem 1 trong số 3 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.