Kèo bóng đá là gì

793 đã xem
0
0 Comments

Công chúa lô đề chuyển sang chơi bóng đá. Các hoàng tử chỉ giùm cách đọc các kèo bóng đá với ạ

đã trả lời câu hỏi

3 Trả lời

0
taisao vay 2 Comments

mới chơi thì thấy mấy kèo bóng hơi lằng nhằng, vì còn nhân nhân cộng cộng các thứ. Nên là phải nghiên cứu kỹ đi đã rồi mới chốt kèo không lại mất oan tiền

đã đăng 1 bình luận
taisao vay đã bình luận

chuẩn cơm mẹ nấu. cộng trừ nhân chia lằng nhằng phết chứ không đùa đâu

taisao vay đã bình luận

chuẩn

You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.