Highlight là gì trong bóng đá

1.82K đã xem
0
0 Comments

Thấy thiên hạ hay dùng từ Highlight ghê. Trong bóng đá thì Highlight có nghĩa gì không nhỉ các bác? Nhờ thông não giúp em với :((

đã trả lời câu hỏi

6 Trả lời

0
taisao vay 0 Comments

Đi làm bận quá thì coi lại highlight bóng đá là chân ái, 1 phát thưởng thức ngay những pha sút vào côn, nắm được luôn tình hình toàn trận

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.