Fan bóng đá là gì?

891 đã xem
0
0 Comments

Fan bóng đá là gì? Sao lại cứ phải fan fan để có cái tác dụng gì hả các ông?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Cao thu Baccarat 0 Comments

Không liên quan ai fan baccarat kéo tiền giao lưu nhé =))

Làm fan thích mà, có người cùng đồng cảm với mình bao giờ chả thích hơn cô độc ngồi uống bia xem bóng

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.