Fan bóng đá là gì?

887 đã xem
0
0 Comments

Fan bóng đá là gì? Sao lại cứ phải fan fan để có cái tác dụng gì hả các ông?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
hoaroi cuaphat 0 Comments

Làm fan của một đội bóng mình yêu thích nó PHÊ TÊ TÁI luôn đấy ông. Lúc nào mà thắng thì ối dồi ôi, nó SƯỚNG, hò hét khản cmn cổ. Mà lúc nào nó thua thì bàn luận xôm lắm, kiểu có người chia sẻ bức xúc. Nhưng nói thế thôi, đã yêu thì thắng thua hề hấn gì, thắng thì vui mà thua thì cũng cổ vũ tinh thần cho người mình yêu

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.