Đá phạt trực tiếp trong bóng đá và kỹ thuật thực hiện

849 đã xem
0
0 Comments

Kỹ thuật đá phạt trực tiếp bóng đá là như thế nào vậy mọi người? Đứa em mình nó hỏi khó quá :(((

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Tina 0 Comments

Thế nên là cầu thủ mới được dạy các cách để biến lỗi cho đối phương, xong mình được đá quả phạt đền đấy.

Người Mỹ không thích bóng đá cũng vì cái kiểu này, kk

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.