Đá phạt gián tiếp là gì? Cách đá như nào?

1.28K đã xem
0
0 Comments

Đá phạt gián tiếp là gì nhỉ? Cách đá như nào vậy mọi người? Mình cứ nghĩ bóng đá là đá trực tiếp, chưa nghe kiểu đá gián tiếp là như thế nào. Mong được chỉ giáo. Cảm ơn nhé!

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
taisao vay 0 Comments

một kiểu phạt gián tiếp được sử dụng rất nhiều trong các trận bóng là lỗi việt vị. Ngoài ra các thủ môn cũng sẽ bị thổi phạt và dẫn đến một quả phạt gián tiếp.

Còn đá phạt trực tiếp thì do các lỗi:

  1. Chèn hoặc lôi kéo đối phương
  2. Cản trở đối phương di chuyển hoặc xử lý bóng
  3. Đá hay tìm cách đá đối phương
  4. Nhổ nước bọt vào đối phương
  5. Đánh hay tìm cách đánh đối phương
  6. Nhảy vào đối phương…
  7. Xoạc lấy bóng nhưng chạm chân đối phương trước
  8. Cố tình chơi bóng bằng tay
đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.