Đá phạt gián tiếp là gì? Cách đá như nào?

1.28K đã xem
0
0 Comments

Đá phạt gián tiếp là gì nhỉ? Cách đá như nào vậy mọi người? Mình cứ nghĩ bóng đá là đá trực tiếp, chưa nghe kiểu đá gián tiếp là như thế nào. Mong được chỉ giáo. Cảm ơn nhé!

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
divedau 2022 0 Comments

Đá phạt gián tiếp khác với đá phạt trực tiếp, nó có thể diễn ra trong vòng cấm đối phương. Thông thường, trường hợp đá phạt gián tiếp trong vòng cấm do thủ môn mắc lỗi giữ bóng.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.