Đá phạt gián tiếp là gì? Cách đá như nào?

961 đã xem
0
0 Comments

Đá phạt gián tiếp là gì nhỉ? Cách đá như nào vậy mọi người? Mình cứ nghĩ bóng đá là đá trực tiếp, chưa nghe kiểu đá gián tiếp là như thế nào. Mong được chỉ giáo. Cảm ơn nhé!

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
hoaroi cuaphat 0 Comments

TRong bóng đá có 2 kiểu đá phạt, gọi là đá phạt gián tiếp và đá phạt trực tiếp

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.