Cược penalty là gì?

809 đã xem
0
0 Comments

Cược penalty, kèo tài xỉu Penalty là cái gì anh em ơi? Mới gia nhập bộ môn cá độ bóng đá mà lắm loại cược quá, ai thông não cho 1 phát luôn được không? Tại hạ đa tạ!

đã đổi trạng thái thành công khai

3 Trả lời

0
Hoingu lam 0 Comments

Cược penalty này thấy đơn giản nhất trong mấy loại cược. Tại mình lười nghiên cứu mấy thể loại khác, nhà cái nó ra lắm loại kèo lắm.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.