Công nghệ var trong bóng đá là gì

803 đã xem
0
0 Comments

Ông nào phát minh ra cái công nghệ quay chậm, xem lại các lỗi sai lúc đá bóng thế nhỉ? Đỉnh của chóp! Xin tên kiểu đấy là gì đi các nhà thông thái

đã trả lời câu hỏi

3 Trả lời

0
taisao vay 0 Comments

Việt Nam có var vào bóng đá không các ông

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.