Trồng cỏ sân bóng như thế nào để đúng kỹ thuật?

1.26K đã xem
0
0 Comments

Tôi định làm cái sân bóng tại gia cho đám trẻ chơi đỡ buồn. Nhưng thấy khó quá, cỏ không dễ mọc như tôi tưởng tượng. Vậy trồng cỏ sân bóng như thế nào để đúng kỹ thuật?

đã trả lời câu hỏi

5 Trả lời

0
caothu cado 0 Comments

Khi làm hệ thống ngầm dưới sân, đường ống thoát nước phải bọc một loại vải địa kỹ thuật, với màn lọc loại bỏ được đất, cát nhằm tránh việc ứ đọng, khó thoát nước

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.