Trồng cỏ sân bóng như thế nào để đúng kỹ thuật?

948 đã xem
0
0 Comments

Tôi định làm cái sân bóng tại gia cho đám trẻ chơi đỡ buồn. Nhưng thấy khó quá, cỏ không dễ mọc như tôi tưởng tượng. Vậy trồng cỏ sân bóng như thế nào để đúng kỹ thuật?

đã trả lời câu hỏi

5 Trả lời

0
Tina 0 Comments

Theo mình đất quan trọng nhất. Bạn cứ làm đất thật tơi xốp, màu mỡ, dinh dưỡng đất đầy đủ thì reo hạt cỏ mới mọc tốt được. Căn thêm lượng nước tưới, tưới nhiều thì úng chết mà tưới ít thì khô chết =))

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.