Cách qua người trong bóng đá

750 đã xem
0
0 Comments

Thấy mấy người chơi bóng có kiểu luồn lách rất hay và nghệ thuật. Các bác ai biết cho xin bí quyết cách qua người trong bóng đá với, làm sao lách được qua mấy người đang muốn chặn mình lại nhỉ

đã trả lời câu hỏi

3 Trả lời

0
divedau 2022 0 Comments

Thực ra cứ chơi nhiều là thành quen, thành phản xạ thôi.

Mấy cái lý thuyết này chủ yếu dạy trẻ em chứ mình già rồi nhớ lý thuyết này chắc cũng hơi mệt 🙂

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.