Cách ném biên đúng luật

953 đã xem
0
0 Comments

Mọi người ơi, muốn ném bóng đá ở biên đúng luật thì cần tuân thủ những quy định như thế nào?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Love @@ 0 Comments

Cần lưu ý nhất là vị trí đứng. Vì FIFA quy định: chân ngoài đường biên hoặc đứng kiểu chân trước chân sau đường biên. Hai chân đứng rộng bằng vai thì lực ném ok nhất.

Còn tay nữa, tai đưa từ sau ra trước, các đầu ngón tay chạm bóng nữa

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.