Cách ném biên đúng luật

949 đã xem
0
0 Comments

Mọi người ơi, muốn ném bóng đá ở biên đúng luật thì cần tuân thủ những quy định như thế nào?

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
hai lua 0 Comments

tung bóng từ sau ra trước, các đầu ngón tay phải chạm vào quả bóng, chân chạm biên hoặc sau hẳn biên.

Thường lúc ném biên là cơ hội tạo tấn công cho đội được hưởng ném. Nhưng cũng có thể là pha phản công đỉnh của chóp. Vì hầu hết cầu thủ đang tập trung phía này rồi thì ta giành bóng phản công côn đối thủ.

Nói chung là ném biên là một cơ hội ghi bàn hay

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.