Cách đọc tỉ số bóng đá tiếng anh chuẩn?

941 đã xem
0
0 Comments

Mấy nay lang thang diễn dàn cá độ bóng đá, thấy hay hay. Các cụ chỉ hộ cách đọc tỉ số bóng đá tiếng anh chuẩn để đi kiếm ít niềm vui mùa dịch với

đã đổi trạng thái thành công khai

5 Trả lời

0
hoaroi cuaphat 0 Comments

Sao không chơi trang tiếng Việt cho nó nhanh gọn nhỉ, cả diễn đàn tiếng Việt cũng nhiều mà.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.