Làm thế nào để đá bóng xoáy hiệu quả?

1.01K đã xem
0
0 Comments

Mê bóng đá quá mà chưa biết làm sao để đá được một quả xoáy vào côn. Xin các cao thủ bí quyết để mình đi gáy với =))

đã trả lời câu hỏi

5 Trả lời

0
Tina 0 Comments

Theo mình cái quan trọng nhất là Xác định điểm tiếp xúc bóng. Chọn đúng điểm thì bóng nó sẽ đi theo cái đường vừa bổng vừa xoáy. Mà muốn thế thì trước hết phải  tập cho cổ chân khỏe nữa, lấy đà nữa, chân trụ sao cho chắc và tạo đà nữa, tay sao để giữ người thăng bằng nữa

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.