Làm thế nào để đá bóng xoáy hiệu quả?

1.33K đã xem
0
0 Comments

Mê bóng đá quá mà chưa biết làm sao để đá được một quả xoáy vào côn. Xin các cao thủ bí quyết để mình đi gáy với =))

đã trả lời câu hỏi

5 Trả lời

0
hoaroi cuaphat 0 Comments

Đá bóng xoáy khó lắm mà đã học được chiêu này thì bao vào lưới :))

Nhớ mãi quả Quang Hải sút xoáy vào lưới đối phương

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.