Các loại bóng trong thể thao

885 đã xem
0
0 Comments

Em xin danh sách tên các loại bóng trong thể thao ạ? Đang làm bài tập cuối kỳ thể dục. Mong các cao nhân chỉ giáo cho em qua :((

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
taisao vay 0 Comments

Khó nhỉ. Chưa nghe phân loại bóng bao giờ nhỉ, chủ thớt nói mới để ý đấy. Chia bóng cứng/ bóng mềm ok bao quát. Chưa có ý tưởng gì khác :))

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.