Các loại bóng trong thể thao

1.15K đã xem
0
0 Comments

Em xin danh sách tên các loại bóng trong thể thao ạ? Đang làm bài tập cuối kỳ thể dục. Mong các cao nhân chỉ giáo cho em qua :((

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
Hoingu lam 0 Comments

Theo tôi thì có đa dạng loại bóng như là: bóng da, bóng nhựa, bóng gỗ,….tùy môn thể thao. Nhưng chia thành bóng cứng với bóng mềm có vẻ hợp lý, bao quát hơn.

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.