Cá độ bóng đá bị phạt như thế nào

997 đã xem
0
0 Comments

Chơi cá độ bóng đá ở Việt Nam có bị phạt không mọi người

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
taisao vay 1 Comment

Việt Nam có cho cá độ công khai đâu. Nhưng cá độ xong nộp tiền cho các bác thì được 🙂

Mỗi lần các bác thu có vài ngàn tỷ thôi

đã đăng 1 bình luận
hoaroi cuaphat đã bình luận

khiếp chua thế

You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.