Một trận bóng đá diễn ra trong bao lâu? Hiệp phụ bao nhiêu phút?

871 đã xem
0
0 Comments

Một trận bóng đá diễn ra trong bao lâu? Hiệp phụ bao nhiêu phút vậy các bác? Sao lúc thấy mỗi lúc mỗi khác số phút đá thêm thế nhỉ? Người ta dựa trên những điều gì để quyết định hiệp phụ vậy ạ

đã trả lời câu hỏi

4 Trả lời

0
me bongda 0 Comments

Thời gian bù giờ không cố định ở mỗi trận bóng mà. Bạn thấy lúc nọ lúc kia là đúng rồi,

Thời gian bù giờ do trọng tài quyết định, nó liên quan đến lúc thay cầu thủ, ai chấn thương, sự cố rơi bóng,…

Nhưng mà không phải lúc nào bác trọng tài cũng minh bạch, công bằng trng quyết định thời gian bù giờ. Nó còn liên quan nhiều cái nhạy cảm.

Thế nên nhiều khi xem bóng, không ít người cảm thấy khó chịu vì thời gian bù giờ này, lúc thì thấy nhiều quá – lúc thì thấy ít quá

đã trả lời câu hỏi
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.