Một trận bóng đá diễn ra trong bao lâu? Hiệp phụ bao nhiêu phút?

768 lượt xem
0

Một trận bóng đá diễn ra trong bao lâu? Hiệp phụ bao nhiêu phút vậy các bác? Sao lúc thấy mỗi lúc mỗi khác số phút đá thêm thế nhỉ? Người ta dựa trên những điều gì để quyết định hiệp phụ vậy ạ

đã trả lời câu hỏi này
0

Thường thì 90 phút, không có quả nào vào lưới thì thêm 30 phút đá liên tục. Hết hiệp phụ mà không vào nữa thì đá pe na ti

đã trả lời câu hỏi này
Bạn đang xem 1 trong số 4 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.